1302

บ้านแม่สะลาบ

  • ขาย :-9,800,000.-
  • 2 : ชั้น
  • 2 : ห้องนอน
  • 3 : ห้องน้ำ
  • 2-1-85 [ไร่-งาน-วา] [ไร่-งาน-วา]
Picture-001

บ้านพระนอน

  • ขาย :-2,600,000.-
  • 1 : ชั้น
  • 3 : ห้องนอน
  • 3 : ห้องน้ำ
  • 0-0-70 [ไร่-งาน-วา]